مجمع هفتم
صعود به سبک فاتحان اورست

می‌گویند بیش از ۷۰ درصـد تلاش‌ها برای فتح اورست ناموفق است. تنها افـرادی از پس این صــــعود طاقـت‌فرسـا، پرتنـش و پیش‌بینی‌ناپـذیر برمی‌آینـد که عـلاوه بر آمـادگی جسمانی، ذهنیتـی قـوی و پیـش‌برنده داشـته باشند.

به نظـر می‌رسد این روزها کسب‌وکارهای نـوآور، محیطی پیچیده‌تر و ناپایدارتر از همیشه را تجربه می‌کنند. گویی بقـا و رشـد آن‌ها در این سفر، در گرو یادگیــری، چابــکی و نگرشــی از جنــس فاتحـان اورست است.

;

زمان باقیمانده تا آغاز مجمع هفتم

مجمع اقتصاد فناوری نانو در گذر زمان
+120
نشست
+800
کسب‌و‌کار
+230
سخنران
+3300
شرکت کننده
سخنرانان
چه کسانی سخنرانی کرده‌اند؟

آشنایی با بخش کوچکی از افرادی که طی ۶ دوره گذشته در مجمع اقتصاد فناوری نانو سخنرانی نموده‌اند

سعید سرکار

کامران باقری

محمود محمدیان

مهدی الیاسی

مهدی محمدی

مصطفی زمانیان

فرداد زند

محمدرضا فرحی

احسان خاندوزی

علی رودگر

محمد فاضلی

رضا باقری

یوسف قاسمی

محسن حاتمی

مسعود زمانی

حامیان رویداد
مشارکت‌کنندگان
چه مجموعه‌هایی شرکت کرده‌اند؟

آشنایی با برخی از شرکت‌هایی که در دوره‌های گذشته مجمع اقتصاد فناوری نانو حاضر بوده‌اند

اخبار
اخبار و اطلاعیه‌ها
نظر مخاطبان
آنچه درباره ما گفته‌اند
WordPress Image Lightbox