روش‌ها و مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها (بخش سوم)

روش‌ها و مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها (بخش سوم)

بخش سوم: سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ادامه معرفی مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها، در این بخش به معرفی گروه سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌پردازیم. در میان روش‌هایی که در بخش اول این مقاله معرفی شد، مدل‌های شراکت جزئی، سرمایه‌گذاری مشترک، ادغام و کنسرسیوم در این گروه قرار...