برچسب: شرکت های نوپا

جوانه‌های اکوسیستم نوآوری در ایران

مفهوم نوآوری یکی از مفاهیم مهم در حیطه‌ی کارآفرینی و فضای کسب و کار است که در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. توجه وی‍ژه شرکت‌ها و سازمان‌ها به مبحث نوآوری به این خاطر است که در دهه‌های اخیر سیر تغییرات در جهان شدت بیشتری یافته و تکنولوژی همه چیز را دگرگون…

بازدید مقاله:
بازگشت به بالا