برچسب: اکوسیستم نوآوری

اکوسیستم نوآوری را دست کم نگیرید!

نقش نوآوری و خلاقیت در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌های گوناگون با ارائه‌ی خدمات و تولید محصولات متنوع برای انسان‌ها ابراز موجودیت می‌کنند و در این بین انسان‌ها عرصه‌ی گسترده‌ای از انتخاب‌های متفاوت را در پیش روی خود میبینند. با توجه به این امر باید این سؤال را مطرح کرد که به راستی…

بازدید مقاله:
از اکوسیستم نوآوری چه می‌دانید؟

کمتر از صد سال از کاربرد اصطلاح اکوسیستم برای اولین بار می‌گذرد. این واژه به اجزای فیزیکی و بیولوژیکی تشکیل دهنده‌ی یک محیط معین اشاره دارد. محیط معین در واقع محیطی است که مربوط به یک موضوع خاص باشد. برای مثال اکوسیستم فناوری، شامل تمام زیرمجموعه‌ها، روابط و شبکه‌های مرتبط با فناوری شامل ایده، ساخت،…

بازدید مقاله:
بازگشت به بالا