دومین مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو

دومین مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو

امروزه دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی و قابلیت های صنعتی ایران به ویژه در زمینه فناوری نانو از رشد سریعی برخوردار است، به گونه ای که طی چند سال گذشته ایران رشد چشمگیری در تولید علم در سرار جهان داشته و توانسته است جایگاه هشتم را میان کشورهای فعال این حوزه به خود اختصاص دهد. در همین راستا اولین مجمع بین الملی اقتصاد فناوری نانو سال گذشته با تمرکز بر موضوع “صنعت و بازار” و با هدف ارتقاء و تجاری سازی فناوری نانو با حضور دانشمندان برجسته و متخصصین دعوت شده از موسسات و سازمان های علمی و فناوری بنام، با موفقیت برگزار شد.
امسال نیز مجمع اقتصاد فناوری نانو با هدف آشنایی نیروهای متخصص و علاقه‌مند به مباحث مرتبط با اقتصاد نانو از قبیل تجاری‌سازی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، رسوخ فناوری، ارزش‌گذاری و بازاریابی در حوزه‌های فناوری نانو و همچنین تبادل تجربیات بین فناوران، سرمایه‌گذاران، متخصصان و فعالان داخلی و خارجی در حوزه‌های فناوری نانو در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲ برگزار شد.
لازم به ذکر است که مجمع بین الملی اقتصاد فناوری نانوی سال جاری در هفت موضوع و در پانل‌های تخصصی نیم‌روزه در دو سالن به صورت موازی برگزار شد، در هر پانل ۲ و یا ۳ سخنران (خارجی و ایرانی) در خصوص موضوعات مشخص در پانل مربوطه ۳۰ دقیقه سخنرانی کرده و پس از اتمام سخنرانی ها، به مدت ۹۰ دقیقه چالش‌های اصلی پیش روی شرکت های فناوری نانو در آن حوزه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

اهداف مجمع:
⦁ افزایش آگاهی کارشناسان، شرکت های نوپا، شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) و دیگر علاقه مندان در حوزه های مختلف فناوری نانو به مسائلی مانند تجاری سازی، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، رسوخ (نفوذ) فناوری و غیره
⦁ تبادل و به اشتراک گذاری تجارب در میان صاحبان فن آوری های داخلی و بین المللی، سرمایه گذاران، کارشناسان و کارآفرینان در زمینه های مختلف فناوری نانو

محورهای مجمع:
⦁ سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری نانو
هدف: آشنایی با نقش و جایگاه سرمایه گذاری خطرپذیر در حلقه تجاری سازی فناوری نانو

⦁ ارزش گذاری شرکت های نوپای نانو
هدف: آشنایی با نحوه ارزش گذاری شرکت های تازه تاسیس حوزه فناوری نانو

⦁ نقش مراکز تامین مالی در توسعه فناوری نانو
هدف:
⦁ معرفی فناوری های توجیه پذیر فناوری نانو به صندوق های سرمایه گذاری
⦁ توجیه صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو
⦁ فرصت ها و چالش های به کارگیری فناوری نانو توسط صنایع موجود
هدف: دستیابی به راهکارهای واقعی برای به کارگیری فناوری نانو در صنایع

⦁ انتقال تجارب شرکت های خوش نام به شرکت های نوپای نانو
هدف: انتقال تجربیات شرکت های خوش نام به شرکت های کوچک و نوپای نانو

⦁ بازاریابی محصولات نانو
هدف: چگونگی افزایش نخر فروش شرکتهای متوسط نانویی با بازاریابی تخصصی

⦁ برندسازی محصولات نانو
هدف: نشان های تجاری؛ اهمیت، اثرات