در مجمع دوم چه گذشت …

دومین مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو

دومین مجمع اقتصاد فناوری نانو با هدف آشنایی نیروهای متخصص و علاقه‌مند به مباحث مرتبط با اقتصاد نانو از قبیل تجاری‌سازی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، رسوخ فناوری، ارزش‌گذاری و بازاریابی در حوزه‌های فناوری نانو و همچنین تبادل تجربیات بین فناوران، سرمایه‌گذاران، متخصصان و فعالان داخلی و خارجی در حوزه‌های فناوری نانو در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲ برگزار شد.

لازم به ذکر است که دومین مجمع بین الملی اقتصاد فناوری نانو در هفت موضوع و در پانل‌های تخصصی نیم‌روزه در دو سالن به صورت موازی برگزار شد، در هر پانل ۲ و یا ۳ سخنران (خارجی و ایرانی) در خصوص موضوعات مشخص در پانل مربوطه ۳۰ دقیقه سخنرانی کرده و پس از اتمام سخنرانی ها، به مدت ۹۰ دقیقه چالش‌های اصلی پیش روی شرکت های فناوری نانو در آن حوزه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

اهداف مجمع:
⦁ افزایش آگاهی کارشناسان، شرکت های نوپا، شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) و دیگر علاقه مندان در حوزه های مختلف فناوری نانو به مسائلی مانند تجاری سازی، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، رسوخ (نفوذ) فناوری و غیره
⦁ تبادل و به اشتراک گذاری تجارب در میان صاحبان فن آوری های داخلی و بین المللی، سرمایه گذاران، کارشناسان و کارآفرینان در زمینه های مختلف فناوری نانو

محورهای مجمع:
⦁ سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری نانو
هدف: آشنایی با نقش و جایگاه سرمایه گذاری خطرپذیر در حلقه تجاری سازی فناوری نانو

⦁ ارزش گذاری شرکت های نوپای نانو
هدف: آشنایی با نحوه ارزش گذاری شرکت های تازه تاسیس حوزه فناوری نانو

⦁ نقش مراکز تامین مالی در توسعه فناوری نانو
هدف:
⦁ معرفی فناوری های توجیه پذیر فناوری نانو به صندوق های سرمایه گذاری
⦁ توجیه صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو
⦁ فرصت ها و چالش های به کارگیری فناوری نانو توسط صنایع موجود
هدف: دستیابی به راهکارهای واقعی برای به کارگیری فناوری نانو در صنایع

⦁ انتقال تجارب شرکت های خوش نام به شرکت های نوپای نانو
هدف: انتقال تجربیات شرکت های خوش نام به شرکت های کوچک و نوپای نانو

⦁ بازاریابی محصولات نانو
هدف: چگونگی افزایش نخر فروش شرکتهای متوسط نانویی با بازاریابی تخصصی

⦁ برندسازی محصولات نانو
هدف: نشان های تجاری؛ اهمیت، اثرات

برخی از شرکت کننده های دوره دوم مجمع