تجاری‌سازی فناوری نانو در صنایع

« تجاری‌سازی فناوری نانو در صنایع »

بررسی تجارب موفق و دستاوردهای شرکت‌های ایرانی در نانو فناوری

در این بخش با دو شرکت موفق که با فناوری نانو در صنایع به موفقیت دست پیدا کردند، آشنا خواهیم شد. ابتدا در بخش «موفقیت در صنعت نساجی با فناوری نانو» با شرکت نانو ماد پارس به مدیریت دکتر لاله ملک‌نیا و سپس در بخش «نانو و اکسیر حیات» با شرکت نانو دارو پژوهان به مدیریت دکتر نوید گودرزی، آشنا خواهیم شد.