دکتر رضا باقری

«پرونده تغییر آینده کسب و کار»

گفتاری از دکتر رضا باقری (مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری اسمارت آپ)

با دکتر رضا باقری بنیان‌گذار گروه مدیریت تجاری مرکز مطالعات فناوری دانشگاه صنعتی شریف همراه باشید. در این بخش به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث پیچ وخم‌های کارآفرینی خواهیم پرداخت.