مهندس امید اخوان

«پرونده کارآفرینی با رویکرد نوپای ناب»

گفتاری از مهندس امید اخوان (مدرس و مشاور مدیریت در حوزه‌ی دانش بنیان و فناوری)

با مهندس امید اخوان مدرس و مشاور مدیریت در حوزه‌ی دانش بنیان و فناوری، همراه باشید. در این بخش به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث کارآفرینی و استارت آپ خواهیم پرداخت.