دکتر مصطفی زمانیان

«آسیب‌شناسی فضای کسب و کار»

گفتاری از دکتر مصطفی زمانیان (مدرس و مشاور حوزه‌ی سیاست‌گذاری استارت‌آپ‌ها)

با دکتر مصطفی زمانیان مدرس و مشاور حوزه‌ی سیاست‌گذاری استارت‌آپ‌ها همراه باشید. در این بخش به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث پیچ وخم‌های کارآفرینی خواهیم پرداخت.