دکتر محمدرضا فرحی

«پرونده راهکارهای استارتاپی جذب سرمایه»

گفتاری از آقای دکتر محمدرضا فرحی (مشاور امور سرمایه‌گذاری)

در این بخش شما می‌توانید با آقای دکتر محمدرضا فرحی مشاور امور سرمایه‌گذاری، همراه باشید. در ادامه به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث راهکارهای استارتاپی جذب سرمایه، خواهیم پرداخت.