احسان طریقت

«پرونده تیم‌سازی، شاهراه موفقیت استارت‌آپ‌ها»

گفتاری از آقای احسان طریقت (مشاور توسعه و توانمندسازی منابع انسانی)

در این بخش شما می‌توانید با آقای احسان طریقت مشاور توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، همراه باشید. در ادامه به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث ضرورت تشکیل تیم و نقش کلیدی آن در موفقیت یک کسب و کار، خواهیم پرداخت.