پرونده‌ها

دکتر مصطفی زمانیان، مدرس و مشاور حوزه سیاست‌گذاری استارت‌آپ‌ها، جزو سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه بخشی از سخنرانی ایشان درباره‌ی تحلیل فضای کسب‌وکار و ریشه‌یابی صحیح مشکلات یک سازمان، ذکر شده است.

۰۴ اردیبهشت: متن سخنرانی آقای دکتر مصطفی زمانیان در پنجمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو

دکتر مصطفی زمانیان، مدرس و مشاور حوزه سیاست‌گذاری استارت‌آپ‌ها، جزو سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که…