۶۷ مدل‌ نوآوری

نوآوری در هر سازمانی بایستی منطبق بر وضعیت آن سازمان انجام شود؛ نوآوری فرایندی است که به فرهنگ سازمانی، منابع سازمان، محیط سازمان و بسیاری موارد دیگر وابسته است. در ادبیات مدیریت مدل‌های بسیاری به‌منظور تبیین فرایند انجام نوآوری در سازمان ارائه‌شده است. این مدل‌ها بر اساس معیارهایی مانند اندازه سازمان، وضعیت کنونی سازمان در چرخه عمرش، شدت تغییراتی که نوآوری در سازمان و یا در بازار به وجود خواهد آورد، محیط پیرامون سازمان و … طبقه‌بندی‌شده‌اند.

یان اسپرایت[۱] از نویسندگان و مؤسسان سایت نوآوری باز اروپا به کمک مایکل وتسلار[۲] و دیوید ون دیندر[۳] از مشاوران برجسته حوزه نوآوری و توسعه محصول در هلند، ۶۷ مدل برای تبیین فرایند نوآوری را گردآوری کرده‌اند. طبقه‌بندی این مدل‌ها به صورتی است که هریک از این مدل‌ها بر یک مرحله از مراحل تشکیل‌دهنده «چرخه عمر سازمان[۴]» تمرکز دارند. در ادامه این مدل‌ها به همراه پژوهش‌گری که آن را پیشنهاد داده، آمده است.

چرخه نوآوری (آوانس)

Innovation Cycle (Avans)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۳

 

67 مدل‌ نوآوری - چرخه نوآوری (آوانس)

blue-separator

استارتاپ ناب (ریس)

The Lean Startup (Ries)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۰

67 مدل‌ نوآوری - استارتاپ ناب (ریس)

blue-separator

شرکت ناب

The Lean Enterprise

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۱

 

67 مدل‌ نوآوری - شرکت ناب

blue-separator

فرایند محصول جدید و توسعه خدمت (هازر)

New Product and Development Service Process (Hauser)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۸۰

فرایند محصول جدید و توسعه خدمت (هازر)

blue-separator

پیشخوان توسعه محصول جدید (خورانا)

New Product Development Front End (Khurana)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۱۹۹۷

67 مدل‌ نوآوری - پیشخوان توسعه محصول جدید (خورانا)

blue-separator

فرایند توسعه محصول جدید مرحله-دروازه‌ای

(کوپر)

Stage-Gates NPD Process (Cooper)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۸۶

67 مدل‌ نوآوری - توسعه محصول اساسی (ویلوایت و کلارک)

blue-separator

توسعه محصول اساسی (ویلوایت و کلارک)

Revolutionizing Product Development (Wheelwright & Clark)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۹۲

67 مدل‌ نوآوری - توسعه محصول اساسی (ویلوایت و کلارک)

blue-separator

قیف توسعه محصول جدید پی‌ای‌سی‌ای

PACE NPD Funnel

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۹۲

67 مدل‌ نوآوری - قیف توسعه محصول جدید پی‌ای‌سی‌ای

blue-separator

قیف سی‌آی‌پی‌دی ام‌آی‌تی

MIT CIPD Funnel

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۱۹۹۵

67 مدل‌ نوآوری - قیف سی‌آی‌پی‌دی ام‌آی‌تی

blue-separator

قیف توسعه محصول جدید (کتز)

New Product Development Funnel (Katz)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۱

67 مدل‌ نوآوری - قیف توسعه محصول جدید (کتز)

blue-separator

نوآوری باز (چسبرو)

Open Innovation (Chesbrough)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۰۵

 

67 مدل‌ نوآوری - نوآوری باز (چسبرو)

blue-separator

رویکرد شروع اولیه نوآوری باز (ای‌تی کرنی)

Open Innovation Kick-Start Approach (AT Kearney)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۳

 

67 مدل‌ نوآوری - رویکرد شروع اولیه نوآوری باز (ای‌تی کرنی)

blue-separator

رویکرد نیازمندی نوآوری باز (ای‌تی کرنی)

Open Innovation Requirement Approach (AT Kearney)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۳

67 مدل‌ نوآوری - رویکرد نیازمندی نوآوری باز (ای‌تی کرنی)

blue-separator

نوآوری باز تجربه‌ها (گوینان)

Experiments Open Innovation (Guinan)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۳

67 مدل‌ نوآوری - نوآوری باز تجربه‌ها (گوینان)

blue-separator

طراحی انسان-محور (آی‌دی‌ای‌او)

Human-Centered Design (IDEO)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۴

طراحی انسان-محور (آی‌دی‌ای‌او)

blue-separator

مدل به‌روزشده‌ی تفکر طراحی

Updated Model of Design Thinking

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۳

مدل به‌روزشده‌ی تفکر طراحی

blue-separator

الماس دوگانه (چو)

Double Diamond (Chu)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۴

الماس دوگانه (چو)

blue-separator

فرایند تفکر طراحی (استنفورد)

Design Thinking Process (Stanford)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۲

فرایند تفکر طراحی (استنفورد)

blue-separator

جمع‌سپاری (ویتلا)

Crowdsourcing (Whitla)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۰۹

جمع‌سپاری (ویتلا)

blue-separator

فرایند جمع‌سپاری (گیگر)

Crowdsourcing Process (Geiger)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۱

فرایند جمع‌سپاری (گیگر)

blue-separator

مسابقه طراحی

Design Competitions

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۲

مسابقه طراحی

blue-separator

مدل مرحله-دروازه‌ای در جمع‌سپاری (سالدانا)

Stage-Gate Model in Crowdsourcing (Saldanha)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۴

مدل مرحله-دروازه‌ای در جمع‌سپاری (سالدانا)

blue-separator

توانمندی‌های توسعه‌ی جمعی (پرپیک)

Developing Crowd Capabilities (Prpic)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۴

توانمندی‌های توسعه‌ی جمعی (پرپیک)

blue-separator

ابداع مشترک (پراهالاد)

Co-Creation (Prahalad)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۰۴

ابداع مشترک (پراهالاد)

blue-separator

ارزش ابداع مشترک (راماسوامی)

Co-Creating Value (Ramaswamy)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۰۸

ارزش ابداع مشترک (راماسوامی)

blue-separator

ریخت‌شناسی ابداع مشترک (بارتل)

Morphology of Co-Creation (Bartl)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۰۴

ریخت‌شناسی ابداع مشترک (بارتل)

blue-separator

طبقه‌بندی ابداع مشترک (زواس)

Taxonomy of Co-Creation (Zwass)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۰

طبقه‌بندی ابداع مشترک (زواس)

blue-separator

یکپارچگی مشتری نوآوری باز (رجر)

Open Innovation Customer Integration (Reger)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۰۹

یکپارچگی مشتری نوآوری باز (رجر)

blue-separator

منابع بیرونی (وست)

External Sources (West)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۱

منابع بیرونی (وست)

blue-separator

مدیریت نوآوری پخش‌شده (بوگرز)

Managing Distributed Innovation (Bogers)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۲

مدیریت نوآوری پخش‌شده (بوگرز)

blue-separator

مدیریت ایده‌های بی‌تقاضا (الکسی)

Managing Unsolicited Ideas (Alexey)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۲

مدیریت ایده‌های بی‌تقاضا (الکسی)

blue-separator

چرخه‌ی نوآوری (برنشات)

Innovation Circle (Berenschot)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۰۹

چرخه‌ی نوآوری (برنشات)

blue-separator

مدل زنجیره‌ای (کلین)

Chain-Linked Model (Kline)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۴

مدل زنجیره‌ای (کلین)

blue-separator

مدل نوآوری محصول دلفت (بویژس)

Delft Product Innovation Model (Buijs)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۸۰

مدل نوآوری محصول دلفت (بویژس)

blue-separator

ره‌نگاری

Roadmapping

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: –

ره‌نگاری

blue-separator

طراحی برای شش سیگما (ایدوف)

Design for Six Sigma (Idov)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: –

طراحی برای شش سیگما (ایدوف)

blue-separator

مهندسی ارزش (میلز)

Value Engineering (Miles)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۴۵

مهندسی ارزش (میلز)

blue-separator

تریز (آلچولر)

TRIZ (Altshuller)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۱۹۴۶

تریز (آلچولر)

blue-separator

تفکر مبتکرانه‌ی سیستماتیک (کانولی)

Systematic Inventive Thinking (Connoly)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۱۹۹۳

تفکر مبتکرانه‌ی سیستماتیک (کانولی)

blue-separator

سناریو نویسی (استراتفور)

Scenario Planning (Stratfor)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۵

67noavari40

blue-separator

چهارچوب چند بعدی برای نوآوری سازمانی (کروسان)

Multy-Dimensional Framework for Organization Innovation (Crossan)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۰

چهارچوب چند بعدی برای نوآوری سازمانی (کروسان)

blue-separator

مدل گرایش پنج‌آر (بوسما)

۵R Trend Model (Bosma)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۲

مدل گرایش پنج‌آر (بوسما)

blue-separator

غواصی عمیق (آیدیو)

Deep Dive (Ideo)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۰

غواصی عمیق (آیدیو)

blue-separator

فرایند طراحی تجربی (آرمانو)

Experience Design Process (Armano)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۰۶

فرایند طراحی تجربی (آرمانو)

blue-separator

خلق مدل کسب‌وکار (استروالدر)

Business Model Generation (Osterwalder)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۰

خلق مدل کسب‌وکار (استروالدر)

blue-separator

طراحی گزاره‌ی ارزشی (استروالدر)

Value Proposition Design (Osterwalder)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۴

طراحی گزاره‌ی ارزشی (استروالدر)

blue-separator

توسعه مشتری (بلنک)

Customer Development (Blank)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۱۹۹۶

توسعه مشتری (بلنک)

blue-separator

فرایند نوآوری اند-تو-اند (فور)

End-to-End Innovation Process (Furr)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۴

فرایند نوآوری اند-تو-اند (فور)

blue-separator

مدل ساعت شنی (گسپرز)

Hourglass Model (Gaspersz)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۰۶

مدل ساعت شنی (گسپرز)

blue-separator

نوآوری با محرک مردمی (بانک جهانی)

Citizen-Drive Innovation (World Bank)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۵

نوآوری با محرک مردمی (بانک جهانی)

blue-separator

چالش نوآوری (هربرت)

Innovation Challenge (Herbert)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۱۵

چالش نوآوری (هربرت)

blue-separator

روش نوآوری فورث (ولفن)

FORTH Innovation Method (Wulfen)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۵

روش نوآوری فورث (ولفن)

blue-separator

تفکر خلاق (هورسن)

Productive Thinking (Hurson)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۰۷

تفکر خلاق (هورسن)

blue-separator

روش طراحی ۱۰۱ (کومار)

۱۰۱ Design Methodology (Kumar)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۲

روش طراحی 101 (کومار)

blue-separator

هنر تفکر کردن (والاس)

The Art of Thought (Wallas)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۱۹۲۶

هنر تفکر کردن (والاس)

blue-separator

پروسه‌ی خلاقیت (گیل)

Process of Creativity (Gill)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۱۳

پروسه‌ی خلاقیت (گیل)

blue-separator

حل مسئله خلاقانه (ایساکسن)

Creative Problem Solving (Isaksen)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۰۵

حل مسئله خلاقانه (ایساکسن)

blue-separator

چرخه‌ی ایده‌آل (آستین)

IDEAL Cycle (Stein)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۱۹۸۴

چرخه‌ی ایده‌آل (آستین)

blue-separator

تفکر محتمل (برنارد)

Possibility Thinking (Burnard)

تمرکز: مرحله جنینی

سال انتشار: ۲۰۰۶

تفکر محتمل (برنارد)

blue-separator

فرایند تحقیق کیوسی‌ای (راجین)

QCA Research Process (Ragin)

تمرکز: مرحله کودکی

سال انتشار: ۲۰۱۳

فرایند تحقیق کیوسی‌ای (راجین)

blue-separator

نوآوری تیزپا (دلویت)

Fast Track Innovation (Deloitte)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۲

نوآوری تیزپا (دلویت)

blue-separator

فرایند خلق نوآوری (گاپالاکریشنان)

Innovation Generation Process (Gopalakrishnan)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۹۷

فرایند خلق نوآوری (گاپالاکریشنان)

blue-separator

ممیزی نوآوری (آدامز)

Innovation Audit (Adams)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۲۰۰۶

ممیزی نوآوری (آدامز)

blue-separator

استراتژی نوآوری (گافین)

Innovation Strategy (Goffin)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۹۹

استراتژی نوآوری (گافین)

blue-separator

مدل نوآوری ۳ جی (گافین)

۳G Innovation Model (Rothwell)

تمرکز: مرحله بلوغ

سال انتشار: ۱۹۹۲

مدل نوآوری 3 جی (گافین)

blue-separator

نوآوری و کارآفرینی (بسنت)

Innovation & Entrepreneurship (Bessant)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۳

نوآوری و کارآفرینی (بسنت)

blue-separator

قیف توسعه (بسنت)

Development Funnel (Bessant)

تمرکز: مرحله رشد

سال انتشار: ۲۰۱۳

قیف توسعه (بسنت)

blue-separator

منابع

http://www.openinnovation.eu/04-02-2016/71-innovation-methodologies

 

[۱] Jan Spruijt

[۲] Machiel Wetselaar

[۳] David van Dinther

[۴] «چرخه عمر سازمان» شاخه‌ی مهمی از بحث طراحی سازمانی (organization design) است. چرخه‌ی عمر سازمان معمولاً شامل ۶ مرحله است که به ترتیب عبارت‌اند از: ۱-مرحله نطفه، ۲-مرحله جنینی، ۳-مرحله کودکی، ۴-مرحله رشد، ۵-مرحله بلوغ، ۶-مرحله مرگ. هریک از این مراحل تصمیمات استراتژیک، مالی و سازمانی خاص خود را می‌طلبد.

ارسال یک دیدگاه