پوستر ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

از پوستر ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو رونمایی شد

 

 

ششمین مجمع اقتصاد نانو ۲۹ و ۳۰ آبان ماه در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.