برگزاری پنل “چالش‌های همکاری‌های فناورانه و حمایت‌های دولتی مرتبط” در چهارمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو، در روزهای ۵ و ۶ مرداد ماه با محوریت نوآوری باز و انتقال دستاوردهای فناورانه از شرکت‌های کوچک به صنایع بزرگ، در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد. همانطور که پیش از این اعلام شد، در کنار جریان اصلی برنامه‌های مجمع، چهار کارگاه آموزشی نیز برگزار می‌گردد که به مطالب کاربردی‌تر بحث رسوخ فناوری به صنعت و همکاری‌های فناورانه میان شرکت‌ها خواهد پرداخت.

مطابق برنامه اعلام شده، صبح روز دوم برنامه ساعت ۱۱ تا ۱۳، پنلی برگزار خواهد شد که در ضمن آن ۴ نماینده از بخش‌های مختلف دولت، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های بحث همکاری‌های فناورانه شرکت‌ها در کشور خواهند پرداخت و هر یک مدل‌های حمایتی را که مجموعه خودشان جهت توسعه این همکاری‌ها تعریف کرده ارائه نموده و تحلیل می‌کنند که هر برنامه حمایتی به چه طریقی جهت رفع چالش‌ها و کاهش ریسک‌های موجود عمل خواهد کرد.

در این پنل، دکتر رضا اسدی‌فرد مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در رابطه با برنامه‌های ستاد و کارگروه تحت مدیریت خود صحبت خواهد کرد. کارگروه صنعت و بازار طی سال‌های اخیر، به طور ویژه بر بحث رسوخ فناوری نانو به صنعت و همکاری فناورانه شرکت‌های نانویی با شرکت‌های صنعتی تمرکز کرده است. همچنین دکتر محمد صاحبکار خراسانی سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در رابطه با برنامه‌های حمایتی معاونت دانش‌بنیان جهت توسعه همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی صحبت خواهد کرد. دکتر علیرضا هادی نیز، به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع این وزارتخانه، موضوع را از زاویه دیگری تحلیل می‌نماید. نهایتاً دکتر مهدی الیاسی نیز که معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌باشد، در رابطه با سیاست‌های کلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت‌های موجود در ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید در همین راستا بحث خواهد پرداخت. انتظار می‌رود که بخش اصلی این پنل، به بحث پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان با اعضای پنل اختصاص یابد.