اعلام برنامه‌ی زمان‌بندی پنجمین دوره‌ی مجمع اقتصاد فناوری نانو

دوره‌ی پنجم مجمع اقتصاد فناوری نانو در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. روز اول همایش از ساعت ۹ صبح با عنوان «توسعه‌ی کارآفرینی فناورانه» آغاز می‌گردد و با سه برنامه‌ی سخنرانی، دو پنل و دو کارگاه همراه خواهد بود. روز دوم نیز با عنوان «توسعه‌ی بازار نوآوری» همراه با سه برنامه‌ی سخنرانی، سه پنل و دو کارگاه برگزار می‌گردد.
در ادامه می‌توانید سین کامل برنامه‌های پنجمین دوره‌ی مجمع اقتصاد نانو را مشاهده نمایید:

برنامه‌ی زمان‌بندی روز اول مجمع ـــ مورخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۶

اعلام سین برنامه‌های پنجمین دوره‌ی مجمع اقتصاد فناوری نانو

 

برنامه‌ی زمان‌بندی روز دوم مجمع ـــ مورخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶

اعلام سین برنامه‌های پنجمین دوره‌ی مجمع اقتصاد فناوری نانو

 

 

نوشته های مرتبط